Satış Sözleşmesi

WWW.OGUZMERT.COM TİCARİ MAKSATLI TOPTAN SATIŞ SİTESİDİR. FİYATLARIMIZ TOPTANDIR.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
1.1 SATICI:

ŞİRKET ÜNVANI : MUSTAFA SEDAT OĞUZMERT - TAHTAKALE BİJUTERİ
WEB SİTE : WWW.OGUZMERT.COM
EMAIL : tahtakalebijuteri@gmail.com
ADRES : UZUN ÇARŞI CAD. NO: 176 TAHTAKALE / FATİH / İSTANBUL
TELEFON : 0212 527 54 74 - 0212 528 23 40
WHATSAPP : 0554 536 27 57
MOBİL: 0554 536 27 57
VERGİ DAİRESİ : HOCAPAŞA VD.
VERGİ NO : TC.56788114460
TİCARET SİCİL NO : 687594
MERSİS : 5678811446000010

1.2 TACİR:
İş bu sözleşme kapsamında TACİR, www.oguzmert.com internet sitesinden, 2.2 madde hükmünce sipariş veren kişidir. TACİR'in, sipariş verirken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: KONU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, TACİR'in SATICI'ya ait www.oguzmert.com internet sitesinden, ticari maksatla elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
2.2. İş bu sözleşme kapsamında TACİR, bu sözleşme konusu malı ticari maksatla aldığını, tüketici maksatla almadığını, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve 13. madde ve alt bentleri hükmünce cayma hakkı, iade, iptal konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
2.3. www.oguzmert.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
2.4. TACİR, sözleşmede belirtilen ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2.5. İşbu sözleşme, TACİR'in ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
TACİR'in teslimini talep etmiş olduğu ürün/ürünler, TACİR tarafından belirlenmiş olan teslimat adresine, kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
4.1. Yurtiçi siparişlerde teslimat masrafları, katma değer vergisi dahil 200 TL(ikiyüz Türk Lirası) ve üzeri siparişlerde SATICI'ya, aksi halde TACİR'e aittir. SATICI tarafından gönderilen kargolar sigortasızdır. Kargosuna extra sigorta yaptırmak, TACİR'in yetki ve selahiyetindedir.
4.2. Yurtdışı siparişlerde teslimat masrafları TACİR'e aittir, anlaşmalı olduğumuz uluslararası kargo firmaları ile, kargo paketleriniz indirimli gönderilecektir.
4.3. Teslim anında TACİR'in adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.
4.4. Sözleşme konusu ürün, TACİR'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, TACİR'in ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de TACİR'e aittir.
4.5. Teslimat, ürün stoğunun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra yapılır. SATICI, ödemenin hesabına geçmesinden itibaren, yoğunluğa göre ürünü aynı iş günü içerisinde veya en geç 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim eder.
4.6. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TACİR'e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TACİR siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
4.7. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5: TACİRİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
5.1. TACİR, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek kırık, ezik, ambalajı açılmış, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, TACİR'e aittir.
5.2. Ayrıca TACİR, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, TACİR'e yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
5.3. Madde 13 ve alt bentleri hükmünce Cayma hakkı kullanılacak ise ürün kullanılmamalı ve fatura ile iade edilmelidir. Fatura aslı veya iade faturası gönderilmez ise TACİR'e KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, TACİR'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.4. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan TACİR'e bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde TACİR siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
7.1. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.oguzmert.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
7.2. SATICI, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak TACİR, SATICI'dan hak iddiasında bulunamaz.

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, (kredi kartı komisyon bedelleri) içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10: VADE FARKI
10.1. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 1'in üzerinde olan alışverişlerde aylık %5 yada vesair vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. Sitemize entegre olan GÜVENLİĞİ TAMAMEN SAĞLANMIŞ olan Servis sağlayıcının belirlediği kesintiler geçerli olacaktır.
10.2. TACİR, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

MADDE 11: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12: ÖDEME PLANI
12.1. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, TACİR, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TACİR arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.2. Taksitlendirme işlemlerinde, TACİR ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile TACİR arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. TACİR, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13: CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADE VE SİPARİŞ İPTALİ
13.1. Ayıplı ürün, SATICI web sitesinde, ilgili ürünün detay sayfasında görüntülenen ürün resim/resimlerinden farklı görünen ürünlerdir. Unutmamalı ki her ürün ücretiyle müsemmadır. Kaplaması bozulmuş ürün, moda icabı boyası soldurulmamış ürün, web sitesinde görüntülenen üründen daha farklı görünen ürün, ayıplı ürün sınıfına girer. Ayıplı ürünler ve iade faturası mukabili, teslimat tarihinden sonraki ilk 7 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi kargo firmasıyla ücretsiz tarafımıza gönderilmesi ile ücret iadesi en geç 10 iş günü içerisinde yapılır. TACİR, SATICI'nın anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketiyle ürünlerini göndermek isterse, kargo ücretini ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
13.2. Ayıplı ürünler haricinde TACİR, sadece ilk siparişinde, SATICI'nın sitesinde ürün detay sayfalarında herbir ürün için ayrı ayrı belirtilen minimum sipariş miktarı kadar ürünü iade hakkına sahiptir. TACİR, iade hakları konusunda bilgi sahibi olduğunu, ilk siparişinde niteliklerini bilmediği ürünlerin ürün detay sayfalarında belirtilen minimum alım miktarları kadar sipariş vermesi gerektiğini, aksi durumlarda iade hakkının olmadığını kabul ve beyan eder.
13.3. 13.2 madde hükmünce ürünlerin iade edilebilmesi için; ürün ambalajının açılmamış olması, tahrip edilmemiş olması, kullanılmamış olması, ürünün kutusu üzerindeki ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılmamış olması, vakumlu veya jelâtinli ambalajın açılmamış olması, tekrar satılabilirlik özelliklerinin kaybedilmemiş olması gereklidir. TACİR, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.
13.4 13.2 madde hükmünce ürününü iade etmek isteyen TACİR, kargo ücretlerinin tamamını ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
13.5. Siparişin iadesinin mümkün olduğu durumlarda, ücretin kesintisiz iptal edilebilmesi için kargoya verilmemiş olması gereklidir.
13.6. TACİR ödemesini, Banka havalesi veya Eft ile yapmış ise, TACİR'in belirteceği, Türkiye sınırları içerisinde bulunan banka hesabına kesintisiz ücret iadesi yapılır. Yurtdışı para transferlerinde, para transfer ücreti TACİR'e aittir.
13.7. TACİR ödemesini, Kredi kartı ile yapmış ise, 24 saat içerisinde yapılan ücret iadeleri, ücret kesintisiz yapılacaktır. 24 saat sonra iptal söz konusu olduğunda, ödeme esnasında kredi kartı pos terminalinden çekilen komisyon tutarı kadar ücret kesintisiyle TACİR'in kartına aktarılacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda SİPARİŞ VEREN/TACİR, İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR.
Kurumsal Bilgiler | Satış Sözleşmesi | Güvenlik ve Gizlilik Politikası | Ödeme Seçenekleri | Teslimat, iade ve Kargo süreci
Tahtakale Bijuteri & Oğuzmert © Copyright 2014
TanitimPaketi.com